Doorlopende machtiging

Als nieuw lid word je gevraagd het papieren machtigingsformulier te (laten) ondertekenen. Door ondertekening van dat formulier geven jij en/of je ouders toestemming aan Jemi Square om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank en zo maandelijks een bedrag van je rekening af te schrijven voor het lidmaatschap.

Wij incasseren tussen de 20e en de 25e van de lopende maand. Uitzonderingen hierop zijn om kostentechnische redenen niet mogelijk. Bij een mislukte incasso incasseren wij de de daarop volgende maand ook de “mislukte” maand. In de maand mei incasseren wij 10 euro extra bij alle leerlingen die meedoen aan de voorstelling in verband met voorbereidingskosten.

Incassant gegevens

Naam: Jemi Square
Incassant ID: NL95ZZZ543198540000
Kenmerk machtiging: Lidmaatschap Jemi Square – maandelijke afschrijving